FANDOM


Tutta statija vi možete čitat' tož na latinica: Obaalfabetnost'

За то чо розделеније меджу латиница и кирилица јесть розместено в средина од словјанска територија и нијаки из тутти алфабети јасно не доминује други, Словиански јазик јесть ровноправно писани посредствем оба.

Јако последствије, вса статија има два версији: латинична и кирилична. Јесть треба изтворить оба ручно. В початок од латинична статија, хиперлинкујте к кирилична версија посредствем шаблон {{Kirilica}}. В початок од кирилична статија, хиперлинкујте к латинична версија посредствем шаблон {{Latinica}}.

Власне имена су писане фонетично. Але јесть треба информовать тож об оригинальни правопис - највише добро в початок од статија. Дльа статија, в имено од ктора јесть власне имено, изтворијте тож трета версија - не только латинична фонетична и кирилична фонетична, але тож оригинальноправописна. Тутта версија буди преадресована к латинична версија, јесли оригинальни правопис јесть латинични, или к кирилична версија, јесли оригинальни правопис не јесть латинични.